<div align="center"> <h1> ++ Genro^'s Layouts ++</h1> <h3>Strona z layoutami na bloga [manga, anime, gry i inne].Serdecznie zapraszam !</h3> <p>genro, manga, anime, layouts, mangowe szablony na bloga, szablony</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://genro.fm.interia.pl/splash.html" rel="nofollow">http://genro.fm.interia.pl/splash.html</a></p> </div>